Strona główna/Aktualności/NYSKA STREFA KIBICA
22maj | 2018

NYSKA STREFA KIBICA

Na czas meczy polskiej reprezentacji na mundialu w Rosji, na parkingu HALI NYSA powstanie strefa kibica. Warto te wielkie emocje sportowe przeżywać razem. 

19 czerwca / wtorek / Polska-Senegal
14:00 mecz Kolumbia-Japonia
15:30-16:30 pokazowe mecze młodzieży POLONI NYSA i WKS Śląska Wrocław
16:30 uroczyste otwarcie boiska treningowego ze sztuczna murawą (transmisja na telebimie)
17:00 mecz Polska-Senegal
17:45 w przerwie meczu gry i zabawy na boisku (transmisja na telebimie)

24 czerwca / niedziela / Polska-Kolumbia
15:00 otwarta strefa kibica
15:30-19:30 mini turniej piłki nożnej młodzieży POLONI NYSA i AKADEMI MŁODYCH ORŁÓW
17:00 mecz Japonia-Senegal
20:00 mecz Polska-Kolumbia
20:45 w przerwie meczu gry i zabawy na boisku (transmisja na telebimie)

28 czerwca / czwartek / Japonia-Polska
15:00 otwarta strefa kibica
16:00 mecz Japonia-Polska
16:45 w przerwie meczu gry i zabawy na boisku (transmisja na telebimie)
18:00 gry i animacje piłkarskie na boisku ze sztuczną murawą - POLONIA NYSA

 

REGULAMIN

NYSKIEJ STREFY KIBICA

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018

 1. Organizatorami Nyskiej Strefy Kibica są: Gmina Nysa, Agencja Rozwoju Nysy sp. z o.o., i Telewizja Polska S.A..
 2. Nyska Strefa Kibica, zwana dalej Strefą, zorganizowana będzie na parkingu przyległym do hali sportowo- widowiskowej HALA NYSA, ul. Sudecka 23, 48-300 Nysa- wyznaczonej i odgrodzonej barierkami (około 1500 m2).
 3. Liczba uczestników Strefy nie może przekroczyć 950 osób.
 4. Strefa otwarta będzie w dniach 19, 24 i 28.06.2018r., w godzinach od 14.00 do 22.00.
 5. Wstęp do Strefy jest możliwy wyłącznie z Karnetem Wstępu. Karnety Wstępu są bezpłatne i dostępne są przy wejściu do Strefy u pracowników służb porządkowych. Ilość Karnetów Wstępu jest ograniczona. Karnet Wstępu umożliwia wejście tylko jednej osobie. Obowiązuje kolejność przybycia.
 6. Osoby przebywające w Strefie są zobowiązane do posiadania i zachowania Karnetu Wstępu, oraz okazania go do kontroli na żądanie służb porządkowych. Osoby nie posiadające Karnetu Wstępu będą wypraszane z terenu Strefy.
 7. Wstęp na teren Strefy dla osób niepełnoletnich do 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie z pełnoletnim opiekunem, młodzież od 14-18 lat z pełnoletnim opiekunem lub na podstawie pisemnego pozwolenia opiekuna prawnego zezwalającego takiej osobie na przebywanie na terenie Strefy bez opieki osoby dorosłej. Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość. Służby porządkowe zastrzegają sobie prawo kontroli osób wchodzących na teren Strefy, a w uzasadnionym przypadku na terenie Strefy.
 8. Osoby przebywające w Strefie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w Strefie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności przestrzegania zakazu:
  a. posiadania, wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych na terenie Imprezy,
  b. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, kijów do selfie itp.,
  c. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
  d. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
  e. wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło,
  f. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
  g. wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich pojazdów wielośladowych h. wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: np. płoty, parkany, wygrodzenia,
  i. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów,
  j. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  k. prowadzenia wszelkiej działalności nieuzgodnionej z Organizatorami,
  l. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
  n. Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Strefie, odpowiedni członek służb porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.                   
 9. Zabronione jest sprzedawanie, podawanie i spożywanie alkoholu osobom nieletnim.
 10. Organizatorzy informują, że przebieg wydarzenia w Strefie może być fotografowany, filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie, w tym transmitowany na żywo lub odtwarzany, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
 11. Osoby obecne w Strefie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Strefy (jak również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki ze Strefy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.
 12. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku/ incydentu na terenie Strefy należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikom służb porządkowych.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, porzucone, uszkodzone, kradzież lub inną utratę przedmiotów osobistych na terenie Strefy.
 14. Uczestnicy przebywają w Strefie na własną odpowiedzialność.
 15. Uczestnicy przebywający w Strefie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
 16. Organizatorzy mają prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Strefy bez konieczności uzasadnienia tej decyzji.

 

W imieniu Organizatorów

Prezes Zarządu A.R.N. sp. z o.o.

Bogdan Wyczałkowski

22.05.2018 r.

do góry